نگرانی برای افزایش قیمت دارو وجود ندارد

مطلب و یا خبر نگرانی برای افزایش قیمت دارو وجود ندارد از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مردم دورود و ا در مجلس شورای ی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد.

اطلاعات