دینامو تأیید کرد: با محرمی توافق کردیم

مطلب و یا خبر دینامو تأیید کرد: با محرمی توافق کردیم از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
صفحه رسمی باشگاه دیناموزاگرب توافق با صادق محرمی را تایید کرد.

آخرین جستجو ها