ع | استفاده از اسب آبی برای حمل کالسکه!

مطلب و یا خبر ع | استفاده از اسب آبی برای حمل کالسکه! از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در تصویر زیر استفاده از اسب آبی برای حمل ارابه در اوایل قرن بیستم در را می بینید.

آخرین جستجو ها