رسمی؛ دیوید مویس از وستهام جدا شد

مطلب و یا خبر رسمی؛ دیوید مویس از وستهام جدا شد از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دیوید مویس، سرمربی وستهام نیز امروز و بعد از عدم توافق با مدیریت این باشگاه از جمع چکش ها جدا شد.

آخرین جستجو ها