با ادامه این شرایط؛/ سینگ: فصل بعد باید برای فرار از سقوط بجنگیم

مطلب و یا خبر با ادامه این شرایط؛/ سینگ: فصل بعد باید برای فرار از سقوط بجنگیم از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
امید سینگ می گوید که با ادامه شرایط فعلی پارس جنوبی جم فصل آینده برای فرار از سقوط خواهد جنگید.