اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

مطلب و یا خبر اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هیات ان، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را اصلاح کرد.

اطلاعات