مدیر اجرایی جشنواره های ک ن و نوجوانان در اصفهان منصوب شد

مطلب و یا خبر مدیر اجرایی جشنواره های ک ن و نوجوانان در اصفهان منصوب شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیر اجرایی سی و یکمین دوره جشنواره بین المللی های ک ن و نوجوانان در اصفهان منصوب شد.

آخرین جستجو ها