سمنان| مجموعه ای منسجم از انسان های مؤمن و ولایتمدار است

مطلب و یا خبر سمنان| مجموعه ای منسجم از انسان های مؤمن و ولایتمدار است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون بازرسی و تعالی فرماندهان با بیان اینکه مجموعه ای منسجم از انسان های مؤمن و ولایتمدار است گفت: باید فرهنگ ساز و جامعه ساز باشد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها