حقوق ترجمه و تالیف کتاب‌های ی/ امکان خلاصه‌سازی کتب ترجمه وجود ندارد

مطلب و یا خبر حقوق ترجمه و تالیف کتاب‌های ی/ امکان خلاصه‌سازی کتب ترجمه وجود ندارد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون اجرایی مرکز نشر ی درباره خلاصه‌سازی و قوانین تالیف و ترجمه کتاب‌های ی توضیح داد.