اعتراض رسمی نفت به تمرین استقلال در تختی

مطلب و یا خبر اعتراض رسمی نفت به تمرین استقلال در تختی از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
س رست باشگاه نفت با ارسال نامه ای نسبت به تمرین تیم استقلال در زمین اختصاص یافته به این باشگاه اعتراض رسمی خود را اعلام کرد.