رئیس فدراسیون جهانی شطرنج به ایران می آید

مطلب و یا خبر رئیس فدراسیون جهانی شطرنج به ایران می آید از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ایلیومژینوف رئیس فدراسیون جهانی شطرنج تا ١٠ روز دیگر به ایران سفر می کند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها