بهداشت: آیت الله هاشمی گفتند ، نگذاریم شرایط به عقب برگردد

مطلب و یا خبر بهداشت: آیت الله هاشمی گفتند ، نگذاریم شرایط به عقب برگردد از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح آ ین دیدارش با آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: ایشان در آ ین روز زندگی همچنان نگران رفاه مردم و رسیدگی به فقرا و محرومان بودند.

آخرین جستجو ها