تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا

مطلب و یا خبر تصاویر : نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
300 شرکت از 55 کشور جهان در نمایشگاه هوایی ایرشو اورآسیا در آنتالیا ترکیه شرکت د.

اطلاعات

آخرین جستجو ها