مسمومیت دانش آموزان با گاز کولر در «نعل بندان»/۲۰ نفر مسموم شدند

مطلب و یا خبر مسمومیت دانش آموزان با گاز کولر در «نعل بندان»/۲۰ نفر مسموم شدند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از مسمومیت دانش آموزان با گاز کولر خودرو در گردنه «نعل بندان» خبر داد و گفت: در این حادثه ۲۰ نفر مسموم شدند.

آخرین جستجو ها