برلین خواستار حفظ توافق هسته ای با ایران است

مطلب و یا خبر برلین خواستار حفظ توافق هسته ای با ایران است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک مقام آلمانی روز پنج شنبه گفت طرح پیشنهادی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه درباره توافق هسته ای با ایران، مبتنی بر افزودن عناصر تازه ای به این توافق است.

آخرین جستجو ها