تفاهمنامه ید ۲۰ هواپیمای سوخو با روس ها امضا شد

مطلب و یا خبر تفاهمنامه ید ۲۰ هواپیمای سوخو با روس ها امضا شد از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


امروز در نمایشگاه هوایی اوراسیا در ترکیه شرکت هواپیمایی آسمان تفاهم نامه ید ۲۰ فروند سوخو جت…