بازگشت فلامینگو ها به دریاچه ارومیه (ع )

مطلب و یا خبر بازگشت فلامینگو ها به دریاچه ارومیه (ع ) از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با افزایش تراز دریاچه ارومیه در پی بارش های اخیر،شرایط زیست محیطی برای حضور دوباره فلامینگو ها در این دریاچه مهیا شده است.