تأسف یواشکی مقامات اصلاحات از عدم انتصاب «الهه کولایی» به جای / ن اصلاح طلب، مرد و مردانه سکوت کرده اند!

مطلب و یا خبر تأسف یواشکی مقامات اصلاحات از عدم انتصاب «الهه کولایی» به جای / ن اصلاح طلب، مرد و مردانه سکوت کرده اند! از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اصلاح طلبان در حالی که همواره مدیریت کلان ن را یکی از مطالبات اصلی خود عنوان می د اما در قضیه انتصاب شهردار تهران، لام تا کام حرفی درباره «شهردار زن» نمی زنند.

آخرین جستجو ها