رایزنی ظریف با ان خارجه عراق، ایتالیا و ژاپن

مطلب و یا خبر رایزنی ظریف با ان خارجه عراق، ایتالیا و ژاپن از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
امور خارجه کشورمان در روز چهارشنبه در حاشیه سفر به برو ل جهت شرکت در کنفرانس با تعدادی از مقامات شرکت کننده در این نشست دیدار و رایزنی کرد .