رکورد خلیل زاده در بین سرخپوشان پایتخت!

مطلب و یا خبر رکورد خلیل زاده در بین سرخپوشان پایتخت! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
پرسپولیس تا هفته بیست و نهم لیگ چهل کارت زرد از داوران دریافت کرده که شجاع خلیل زاده با پنج کارت زرد بیشترین اخطار را دریافت کرده است.