خداحافظى «پورمحمدی» از شبکه سه سیما

مطلب و یا خبر خداحافظى «پورمحمدی» از شبکه سه سیما از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیر شبکه سه سیما تغییر کرد و علی فروغی جایگزین علی اصغر پورمحمدی شد که سال ها در این سمت فعالیت داشت.

آخرین جستجو ها