سینمای قصه گو در سطح باقی می ماند/ رسانه ها در تبیین درست مفاهیم اخلاقی نقش موثری دارند

مطلب و یا خبر سینمای قصه گو در سطح باقی می ماند/ رسانه ها در تبیین درست مفاهیم اخلاقی نقش موثری دارند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بازیگر پیش وت کشورمان گفت: سینمای قصه گو در سطح باقی می ماند و توقع من از سینما و هنر، چیزی فراتر از روایت و قصه گویی است.