نزدیکان بان کی مون به پرداخت رشوه متهم شدند

مطلب و یا خبر نزدیکان بان کی مون به پرداخت رشوه متهم شدند از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دادگاه فدرال روز برادر و بردارزاده 'بان کی مون' دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد را به پرداخت رشوه در معامله های بازرگانی متهم کرد.

آخرین جستجو ها