برخی فکر می کنند برای خاورمیانه باید کاخ سفید تصمیم بگیرد

مطلب و یا خبر برخی فکر می کنند برای خاورمیانه باید کاخ سفید تصمیم بگیرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برخی فکر می کنند این سرزمین باید طبق اراده آنها گردش کند و فکر می کنند برای خاورمیانه باید کاخ سفید تصمیم بگیرد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها