پلیس نامحسوس سوئیس اردک متخلف را شناسایی کرد! + ع

مطلب و یا خبر پلیس نامحسوس سوئیس اردک متخلف را شناسایی کرد! + ع از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
پلیس سوئیس با استفاده از دوربین‎های کنترل سرعت یک موجود قانون شکن را ردی کرد اما پس از بررسی ع های ثبت شده از دوربین، آنها متوجه شدند که موجود خاطی یک اردک است.

آخرین جستجو ها