عربستان بزرگترین بازنده ترور رئیس شورای عالی یمن است

مطلب و یا خبر عربستان بزرگترین بازنده ترور رئیس شورای عالی یمن است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حوثی ها مهمی را از دست دادند ولی خسارت و زیان ائتلاف عربی به ی عربستان سعودی چه بسا بزرگتر و بیشتر است.

آخرین جستجو ها