تمرین پوئم سمفونیک «مادرم ایران» آغاز شد/ خوانندگی محمد معتمدی

مطلب و یا خبر تمرین پوئم سمفونیک «مادرم ایران» آغاز شد/ خوانندگی محمد معتمدی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
علی ی و محمد معتمدی تمرین های مجموعه پوئم سمفونیک «مادرم ایران» به آهنگسازی علی ی را با همراهی ار تر تی سمفونیک آنتالیا آغاز د.

اطلاعات

آخرین جستجو ها