خودروهایی که تولیدشان متوقف شد

مطلب و یا خبر خودروهایی که تولیدشان متوقف شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اسفند ماه ۱۳۹۶ تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.