20 درصد باغ های اسان شمالی بیمه شد

مطلب و یا خبر 20 درصد باغ های اسان شمالی بیمه شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بجنورد- ایرنا- رییس سازمان جهاد کشاورزی اسان شمالی گفت: تاکنون هفت هزار و 832 تار معادل 20 درصد از باغ های این استان بیمه شده است.