بازار کتاب ایران در تسخیر نویسنده سوئیسی

مطلب و یا خبر بازار کتاب ایران در تسخیر نویسنده سوئیسی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
وضعیت فروش کتاب در فروردین ماه، نسبت به قبل رضایت کتابفروشان را به همراه نداشت. آلن دوباتن هم بیشترین آثار را در پرفروش ترین های این ماه داشت.

آخرین جستجو ها