نمره قبولی برای میزبانی ورزش جانبازان و معلولین ایران در سطح جهانی

مطلب و یا خبر نمره قبولی برای میزبانی ورزش جانبازان و معلولین ایران در سطح جهانی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ورزش کشور برای نخستین بار در سطح جهانی بزرگسالان میزبانی رقابتی در بخش جانبازان و معلولین را بر عهده گرفت که نمره اش قابل قبول و مطلوب بود.