افتتاح 33 طرح توسعه و یک بیمارستان در آذربایجان شرقی با حضور رئیس جمهوری

مطلب و یا خبر افتتاح 33 طرح توسعه و یک بیمارستان در آذربایجان شرقی با حضور رئیس جمهوری از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
افتتاح 33 طرح توسعه و یک بیمارستان در آذربایجان شرقی با حضور رئیس جمهوری

آخرین جستجو ها