کاهش آسیب های مغزی ناشی از استرس به کمک مکمل های روغن ماهی!

مطلب و یا خبر کاهش آسیب های مغزی ناشی از استرس به کمک مکمل های روغن ماهی! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بر اساس یک مطالعه جدید روغن ماهی می تواند در کاهش آسیب های مغزی ناشی از استرس مزمن و استرس پس از سانحه موثر باشد.

آخرین جستجو ها