به نام حجاب و به بهانه نهی از منکر منجر به ترویج منکر شدند

مطلب و یا خبر به نام حجاب و به بهانه نهی از منکر منجر به ترویج منکر شدند از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


پارسایی نسبت به برخورد مأمور خاطی گشت ارشاد گفت: مگر نه این است که قرآن کریم حرمت انسان را بالاتر…


آخرین جستجو ها