دیگر نائب قهرمانی برایمان جذ تی ندارد؛/ آذری: قلعه نویی برنامه های قهرمانی به ما داد

مطلب و یا خبر دیگر نائب قهرمانی برایمان جذ تی ندارد؛/ آذری: قلعه نویی برنامه های قهرمانی به ما داد از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سعید آذری می گوید در صورتی که کارخانه و مجمع ذوب آهن با برنامه های قلعه نویی که کاملا مطابق با اه او است، موافقت نکنند، ماندن او در باشگاه محلی از اعراب ندارد.

آخرین جستجو ها