رییس جمهور: همه مشکلات را حل خواهیم کرد/ مردم متحد باشند

مطلب و یا خبر رییس جمهور: همه مشکلات را حل خواهیم کرد/ مردم متحد باشند از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رییس جمهوری اظهار کرد: امروز ۴۰ سال در برابر انواع توطئه ها ایستاده ایم و مقاومت کردیم و این توطئه در تمامی زمان ها ادامه دارد.

آخرین جستجو ها