نوبخت: امسال ۴۰۰ میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص می یابد

مطلب و یا خبر نوبخت: امسال ۴۰۰ میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص می یابد از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ارومیه گفت:امسال اعتبار ۴۰۰میلیارد تومانی برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص خواهد یافت.

اطلاعات