ی که از حبس دیگران خوشحال نمی شود

مطلب و یا خبر ی که از حبس دیگران خوشحال نمی شود از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
از ابتدا بر اصول اخلاقی اصرار داشت و هنوز بر همان عهد باقی مانده. مسئولی که از حبس دیگران خوشحال نمی شود خدارا شکر. آقای صالحی جزو معدود آدم هایی است که پشیمان نیستی از این که روزگاری در حمایتش چیزی نوشته ای و حرفی زده ای.

اطلاعات

آخرین جستجو ها