«حمید بقایی» تحت مراقبت پزشکی است

مطلب و یا خبر «حمید بقایی» تحت مراقبت پزشکی است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرکل زندان های استان تهران وضعیت حمید بقایی معاون اجرایی ت دهم را تشریح کرد.

آخرین جستجو ها