نان و تیغ در گلوی زن کرمانی+ع

مطلب و یا خبر نان و تیغ در گلوی زن کرمانی+ع از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نان سنگکی که گاهی انتظار می رود سنگش دندانت را بشکند، اینبار تیغش مری و ریه زن کرمانی را شکافت.

آخرین جستجو ها