کشف سیارک های بالقوه خطرناک و دنباله دارهای بی شمار در منظومه شمسی+ع

مطلب و یا خبر کشف سیارک های بالقوه خطرناک و دنباله دارهای بی شمار در منظومه شمسی+ع از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ناسا ویدیوی جدیدی منتشر کرده است که مکان ها و حرکات ۲۹ هزار و ۳۷۵ سیارک و دنباله دار را نشان می دهد. این اجرام توسط "کاوشگر نقشه بردار فروسرخ میدان وسیع نزدیک زمین" (neowise) کشف شده اند.