چگونه قانون های قدیمی، ترمز توسعه استارتاپ های داخلی می شوند

مطلب و یا خبر چگونه قانون های قدیمی، ترمز توسعه استارتاپ های داخلی می شوند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تصور کنید صاحب یک استارتاپ موفق در تهران هستید و حالا زمان را مناسب می بینید تا به سراغ بقیه مراکز استان و سپس سایر ای ک ان بروید و خدماتی که از نظرتان روی زندگی شهروندان تاثیر دارند را در اختیار…