البرز،مرکز تربیت داوران فوتبال کشور

مطلب و یا خبر البرز،مرکز تربیت داوران فوتبال کشور از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس فدارسیون فوتبال با بیان اینکه البرز باید یک تیم فوتبال لیگ برتری داشته باشد،گفت:البرز سهم قابل توجهی در تربیت داوران فوتبال کشور دارد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها