نمایش «قند خون» روی صحنه می رود

مطلب و یا خبر نمایش «قند خون» روی صحنه می رود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایش «قند خون» به نویسندگى و کارگردانى لیلى عاج در هفته کارگر روى صحنه می رود.

اطلاعات

آخرین جستجو ها