به ستاره استقلال اطلاعات غلط دادند!

مطلب و یا خبر به ستاره استقلال اطلاعات غلط دادند! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
وریا غفوری از اینکه باشگاه استقلال به او پیشنهاد تمدید قرارداد نداده، ناراحت است.

آخرین جستجو ها