پرواز هواپیما های روسی بر فراز ناو های فرانسه

مطلب و یا خبر پرواز هواپیما های روسی بر فراز ناو های فرانسه از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فرمانده ستاد نیروی دریایی فرانسه اعلام کرد هواپیما های روسی «طی هشت ماه گذشته» هشت مرتبه به پرواز های غیر دوستانه بر فراز ناو های فرانسوی اقدام کرده اند.

آخرین جستجو ها