10 شهید در حمله جنگنده های سعودی به پمپ بنزینی در حجه یمن

مطلب و یا خبر 10 شهید در حمله جنگنده های سعودی به پمپ بنزینی در حجه یمن از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در حمله جنگنده های سعودی به پمپ بنزینی در شهر عبس در استان حجه یمن ۱۰ نفر شهید و تعدادی زخمی شده اند.

اطلاعات