2 زخمی در انفجار مین در س ل ذهاب

مطلب و یا خبر 2 زخمی در انفجار مین در س ل ذهاب از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حال راننده خودروی بیل مکانیکی وخیم گزارش شده است.

آخرین جستجو ها