بررسی واقع بینانه مسائل کشور در جلسات سه قوه

مطلب و یا خبر بررسی واقع بینانه مسائل کشور در جلسات سه قوه از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در جلسات بین سه قوه می توان مشکلات را به صورت واقعی بررسی کرده و به راه حل ها و را ارها پرداخت.

آخرین جستجو ها