طی سال های اخیر ۱۰۰ حمله به اه ی در و لبنان داشتیم

مطلب و یا خبر طی سال های اخیر ۱۰۰ حمله به اه ی در و لبنان داشتیم از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
امور همکاری های منطقه ای رژیم صهیونیستی ضمن اتهام زنی به ایران، اذعان کرد این رژیم طی سال های اخیر ۱۰۰ حمله به اه ی در و لبنان داشته است.